Съвременните кибератаки са насочени към всеки компютър и мобилно устройство, които често са свързани към мащабна корпоративна инфраструктура, включваща критични системи за контрол на индустриалното производство и други вградени компютри, които управляват физическия ни свят.

Модерната компютърен реалност е изградена от сложен микс от физически, мобилни, облачни и виртуални системи, към всяка от които може да бъде насочена хакерска атака. За щастие индустрията за компютърна сигурност успява да е крачка пред заплахите и да предлага достатъчно усъвършенствани средства за защита в тази динамична и сложна среда.

BlackBerry Cylance не е поредната конвенционална услуга за защита от кибератаки и компрометиране на данни, а иновативен пример за анализ на заплахите в реално време, който използва математически методи и машинно самообучение (ML), за да защити крайните информационни точки на организации, правителства и крайни потребители по цял свят.

Уникалната технология на Cylance осигурява на потребителите в крайните точки сигурност, която се поддържа чрез проактивно засичане на киберзаплахи и предотвратяване на атаки. Тази услуга, базирана на изкуствен интелект, предлага модерно решение за интелигентна цялостна защита.

Много по-добро от антивирусна програма

BlackBerry Cylance играе ролята на интелигентна антивирусна защита, която може да бъде приложена незабележимо на всяко популярно устройство – Windows и Mac компютри, Android и iOS смартфони. Решението работи локално върху крайното устройство на потребителя и изисква минимални ресурси като процесорно време и оперативна памет. При това не е необходима постоянна връзка с облачен сървър.

Подходът за защита от край до край позволява елиминиране на malware заплахи в комбинация с контрол на приложенията и скриптовете, защита на паметта и прилагане на политики за сигурност към потребителските устройства с цел предотвратяване на потенциални кибератаки.

Без нужда от сигнатури или препращане на данни до облака за анализ, BlackBerry Cylance се бори с обичайните заплахи като malware, ransomware, fileless malware, зловредни скриптове и заразни документи, както и с много други типове атаки независимо от местоположението на потребителя.

Услугата се характеризира с изключителна висока ефективност – над 99.1% спрени атаки (при 50-60% при стандартния антивирусен софтуер), лекота на използване и минимален ефекти върху системната производителност като защитава, както от познати, така и от нови атаки, преди те да бъдат изпълнени.

Компонентът за засичане и реакция на BlackBerry Cylance реагира за милисекунди и прави анализ на първопричината за проблема, автоматично открива и улавя заплахата и задейства реакция.

За разлика от други продукти, които изискват значителна инвестиция в собствена инфраструктура и постоянен стрийминг на данни към и от облака, както и мениджмънт от висококвалифициран персонал, решението BlackBerry Cylance е проектирано да работи автоматично за откриването на заплахи и изпълнението на контрадействия с наличните ресурси.

Част от BlackBerry Cylance е провеждането на тестове за устойчивост и уязвимости при атака, оценка на компромисите и ограничаване на щетите при инцидент чрез използване на изкуствен интелект. Тази мощна комбинация от предварителен анализ и предотвратяване на заплахи, реакция и достъп до експертни услуги позволява защита на крайните точки, без нужда от наемани на нови ИТ специалисти или значително увеличаване на бюджета за информационна сигурност.

Решенията на BlackBerry се предлагат от АСБИС България и партньорите на дистрибутора.