Ако работите в търговията на дребно с храни, навярно виждате хранителните отпадъци като неизбежен факт за бизнеса.

Помислете за плодовете и зеленчуците, които нямат достатъчно добър търговски вид, консервите с некоректно отпечатани етикети, отворените мултипакове и сладкарски изделия с празнични опаковки. Всички изброени са случаи, в които храната се смята за негодна за продажба и се изхвърля или се пуска на разпродажба до изчерпване на количествата.

Проблемът е огромен в целия континент, тъй като 88 милиона тона храна се разхищават по цялата верига на доставки на ЕС всяка година, като свързаните с тях разходи се оценяват на 143 милиарда евро. Около 5% от хранителните отпадъци в ЕС се получават в етапите на търговия на едро и дребно в хранителния цикъл1, а това възлиза на 4,4 милиона тона изхвърлена храна на стойност 7,2 милиарда евро.

Хранителните отпадъци оказват огромно влияние и върху околната среда, тъй като значителните 8-10% от глобалните емисии на парникови газове2 са свързани с храната, която остава неконсумирана.

Малко вероятно е количеството хранителни отпадъци да се дължи на прекомерен или лош оборот на стоките. Причината по-скоро са възприятията за свежест на клиентите. Има общо неразбиране при етикетирането – докладът на Европейската комисияза разхищението на храна посочва объркването около етикетите „най-добър до“ и „да се използва преди“ като фактор, допринасящ за нарастващия проблем с хранителните отпадъци1.

Подготвят се нововъведения, които директно адресират тези проблеми, като осигуряват информация в реално време за състоянието на храната – независимо дали става въпрос за опаковки със сензори, коитоменят цвета си, когато срокът на годност на съдържанието им изтича, или интелигентно ‘bump’ етикетиране, което променя текстурата си, когато продукцията стане негодна за употреба.

Но тъй като тези решения са все още в процес на разработка и предстои да бъдат въведени на пазара, какво могат да направят мениджърите в магазините за хранителни стоки в този момент, за да се разреши проблема около управлението на хранителните отпадъци?

Управление на стоките и намаляване на продуктите чрез информация в реално време

Естеството на търговията с храни изисква рафтовете да изглеждат пълни, за да направят продуктите по-привлекателни за клиентите.

От потребителска гледна точка по-късната дата показва, че продуктът е пресен, докато стоки, чиито срок на годност изтича скоро, са смятани за по-лоши. Това неизбежно води до необходимост наличностите от някои продуктите да бъдат намалени в последния ден, в който могат да бъдат в продажба.

За по-голямата част от супермаркетите и малките до средни магазини процесът за намаляване на количествата е един и същ. Служителите сканират баркодовете на стоките, чиито срок на годност почти изтича. След това системата използва данните за продажбите от предходните дни, за да направи прогноза какви количества от оставащите стоки ще бъдат продадени. А след това, на тази база, или системата, или служителите ще определят нова цена.

Как етикетните принтери помагат за намаляване на хранителните отпадъци?

Въвеждането на безжичен етикетен принтер, който комуникира със скенер или смарт устройство, свързано към софтуера на вашия бек офис, означава, че продуктите могат да бъдат намалени въз основа на актуална информация. Например, персоналът може да забележи, че намален продукт не се продава толкова добре, колкото е прогнозирано, следователно да намали цената отново и бързо да разпечата необходимите етикети без никакви проблеми.

Какви са ползите от управлението на хранителните отпадъци?

Има вероятност компаниите с инициативи за намаляване на хранителните отпадъци да получат финансови ползи от действията си. Проучване на Института за световни ресурси(WRI) и Waste & Resources Action Programme (WRAP) е установило, че за повечето бизнеси инвестицията от 1 долар в намаляване на хранителните отпадъци е довела до спестяване на 14 долара и дори повече3.

Освен това инициативите за управление на хранителните отпадъци подобряват репутацията на марката, тъй като се следят много от обществеността. През 2021 г. 66% от европейските потребители казват, че биха искали да направят диетата си по-устойчива. Тенденцията се засили по време на пандемията, като 37% от потребителите в световен мащаб заявяват, че интересът им към устойчивите продукти се е повишил2.

За кои европейски инициативи, свързани с хранителните отпадъци, трябва да знаете?

Европейският съюз и държавите-членки се ангажираха да намалят наполовина глобалните хранителни отпадъци на глава от населението на ниво потребители и търговия на дребно и да редуцират загубите на храни по веригите на производство и доставка до 2030 г. Това е в съответствие с Цел 12 на ООН за устойчиво развитие, която се стреми да гарантира устойчиво потребление и производство и включва конкретна цел за намаляване на хранителните отпадъци.1

Европейският съюз изхвърля средно 173 кг храна на човек годишно 2, но търговията на дребно допринася малко за това разхищение. Домакинствата генерират повече от половината от общите хранителни отпадъци в ЕС – еквивалент на 47 милиона тона.3

Как персонализираните етикети на храна могат да помогнат за образоването на потребителите?

Единият от проблемите е, че потребителите може да купят намалените продукти, но да ги изхвърлят, ако не ги консумират в деня, в който са ги закупили. Тук има възможност за търговците от всякакъв калибър да персонализират етикетите, за да образоват клиентите си по темата какво означава „пресен“.

Опция е да генерират и отпечатат стикери с QR код, особено за насипни плодове и зеленчуци, които нямат етикети и могат да бъдат натъртени при неправилно третиране. Много от купувачите използват смартфони и ще реагират на тази своеобразна подкана към действие. При сканирането на QR кода потребителите могат да бъдат насочвани към уебсайт с информация, която разяснява защо несъвършените и натъртени плодове са идеални за ядене или какво всъщност означават етикетите „използвай преди“ и „най-добър до“.

Научете повече за решенията на Brother за търговия на дребно и етикетните принтери.

ИЗТОЧНИЦИ

1https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/s...

2 https://www.stylus.com/the-food-waste-opportunity- ©Stylus Media Group 2021

3 https://ec.europa.eu/food/food/food-waste/stop-foo...