Brother Industries, Ltd. (Президент: Ичиро Сасаки) съобщи днес, че е обявен за „Лидер“ в "IDC MarketScape Worldwide Sustainability Programs and Services Hardcopy 2023 Vendor Assessment*¹," оценяващо програмите и услугите за устойчивост сред избрани доставчици на хартиени носители.

IDC MarketScape е оценил 11 доставчици на хартиени носители и се основава на цялостно оценяване на ключови показатели по отношение на корпоративни стратегии, бизнес операции, продукти и бизнес модели, както и мерки за управление/риск/съответствие, предлагани в контекста на устойчивостта. Тъй като постигането на устойчивост днес е неотложна задача, Brother смята, че докладът служи като индикатор, който може да се използва от компании и други организации, обмислящи въвеждането на печатни продукти и услуги, когато избират доставчик за нуждите си.

Според IDC MarketScape: “Brother е силен претендент за тези малки и средни предприятия, които търсят печатащи устройства, способни да предоставят пълния набор от ключови характеристики за устойчивост. Продуктите на Brother могат да помогнат на клиентите да намалят влиянието си върху околната среда чрез широк набор от екологични характеристики. Brother трябва да бъде и в топ списъка с доставчици, когато се търси снабдител, който инвестира, за да стимулира устойчивостта в собствените си операции, включително и силен фокус върху дейностите за опазване на биоразнообразието.

В „Екологичната визия на Brother Group 2050“, формулирана през 2018*², Brother ясно заявява неотклонния си ангажимент към решаването на ключови социални проблеми като изменението на климата, изчерпването на ресурсите, замърсяването на околната среда и унищожаването на екосистемите. Като компания, която използва енергия и ресурси, за да предоставя продукти, използващи елементи на биологична основа като хартия, конци и плат, Brother се стреми да въздейства позитивно и непрестанно, за да намали въздействието си върху околната среда и да повиши устойчивостта на своите бизнес операции. Екологичното въздействие се взема предвид на всеки етап от жизнения цикъл на продукта – от проектирането, разработването и производството до употребата от клиента, изхвърлянето и рециклирането.

Brother Group определя „намаляване на емисиите на CO2“, „кръговрат на ресурсите“ и „опазване на биоразнообразието“ като трите приоритета, които определят дейностите на компанията и смята визията за 2050 г., както и средносрочната цел за финансовата 2030 г., като решаващи показатели за постигането на тази визия чрез насърчаването на различни инициативи за постигане на тези цели. В оценката за устойчивост от IDC, Brother Group получи висока оценка за усилията си да минимизира въздействието върху околната среда от своите бизнес дейности въз основа на „Екологичната визия на Brother Group 2050“, както и за усилията си относно опазването и възстановяването на екосистемите и различните си дейности в сътрудничество с клиенти и бизнес партньори.

Ичиро Сасаки, представителен директор и президент на Brother Industries, Ltd., заяви: „Ние работим, за да отговорим на нуждите на нашите клиенти, включително тези в хоум офиси и малкия и среден бизнес, като предоставяме продукти, които балансират устойчивостта с иновациите. Ние вярваме, че признаването ни за „Лидер“ в оценката на IDC MarketScape е доказателство за нашите усилия за насърчаване на устойчивостта в операциите ни, ръководени от нашата цел „Екологична визия на Brother Group 2050“. Това е признание за нашите инициативи за намаляване на емисиите на въглероден диоксид, както и постигане на кръговрата на ресурсите. Ние работим конкретно за всичко това чрез рециклирането на тонер касети, използването на рециклирани материали в някои от нашите продукти и ускоряването на инсталациите на слънчеви панели в нашите фабрики. Гордеем се с това постижение и сме ангажирани с по-нататъшното подобряване на нашите екологични усилия, за да допринесем към една по-чиста планета.“

Чрез своите корпоративни дейности Brother ще продължава да работи активно за реализирането на едно устойчиво глобално общество.

*1: IDC MarketScape Worldwide Sustainability Programs and Services Hardcopy 2023 Vendor Assessment, документ №US49892223, декември 2023 г.

*2: Частично преработена през 2022 г.