MMD, водещата технологична компания и лицензиран партньор на Philips Monitors, и AOC, глобалната водеща марка за монитори и ИТ аксесоари, с гордост обявяват значителното си постижение и важна крачка по пътя към екологичната отговорност и иновациите в електронната индустрия: получаването на сертификацията EPEAT Climate+. Логата на двете компании вече са на видно място на уебсайта на EPEAT, което обозначава тяхната важна роля и признание в сферата на устойчивите технологии. Този сертификат подчертава тяхната отдаденост към разработването на продукти с висока производителност, които се придържат към строги екологични стандарти.

На фона на бързо ескалиращата климатична криза спешната нужда от иновативни решения във всички сектори е очевидна, особено в сферата на информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Това неотложно екологично предизвикателство изисква незабавни действия както от производителите, така и от потребителите в индустрията.


EPEAT Climate+ сертификация: нов стандарт

Сертификацията EPEAT Climate+ отличава AOC и Philips Monitors като лидери в стремежа им към по-устойчиви електронни продукти. Процесът на сертифициране, ръководен от Глобалния съвет по електроника (GEC), изисква спазване на строги критерии, гарантиращи, че продуктите са проектирани и произведени с фокус върху намаляването на въглеродния им отпечатък и смекчаване на въздействието им върху климата. EPEAT Climate+ Champions са производители с EPEAT регистрирани продукти, които са получили обозначението EPEAT Climate+.

Изисквания към продукта за обозначението EPEAT Climate+

За да получат обозначението EPEAT Climate+, продуктите трябва да отговарят на няколко ключови критерия, отразяващи цялостен подход към устойчивостта:

1. Публични и проверени от трети страни данни за емисиите на парникови газове от производството на продукта: прозрачни и проверени данни за емисиите на парникови газове от продукта.

2. Енергийно ефективни производствени процеси на всяко ниво от производствената веригата: производствени процеси, които дават приоритет на енергийната ефективност.

3. Научно обосновани цели за намаляване на емисиите на парникови газове: ангажимент към научно обосновани цели за намаляване на емисиите на парникови газове.

4. Възобновяеми енергийни източници: използване на възобновяеми енергийни източници в производството на продукта.

5. Стандарти за енергийна ефективност на продукта: придържане към високи стандарти за енергийна ефективност на продукта.

Тези критерии, разработени в сътрудничество с широк спектър от заинтересовани страни, включително производители, учени, политици и защитници на устойчивостта, са предназначени да гарантират, че продуктите отговарят на най-високите индустриални стандарти за декарбонизация.

Ангажимент за цялостна устойчивост

Сертификацията не само признава екологичния дизайн на продуктите, но и отговорните практики на компаниите, които стоят зад тях. Експерти за проверка от трети страни, одобрени от GEC, гарантират, че са изпълнени всички необходими климатични критерии, добавяйки значително ниво на доверие към обозначението EPEAT Climate+.

Въздействието върху потребителите и околната среда

Това сертифициране е особено важно в епоха, в която потребителите все повече осъзнават въздействието на своя избор върху околната среда. То помага на купувачите бързо да идентифицират технологични продукти, които са проектирани и произведени с оглед смекчаване на въздействието им върху климата, като по този начин допринасят към колективните усилия за облекчаване на климатичната криза. Постижението на AOC и Philips Monitors дава възможност на потребителите да вземат информирани решения, избирайки продукти, които са в съответствие с техните ценности за екологична отговорност.

Послание от Кевин Янг

Постоянните усилия на AOC и Philips Monitors да намалят своя въглероден отпечатък и да насърчат устойчиви практики в електронната индустрия са в основата на корпоративните им ценности. „Бихме искали да благодарим на Глобалния съвет по електроника за стартирането на новото сертифициране на продукти EPEAT Climate+, което допълнително ще даде възможност на производители като нас да представят по-устойчиви продукти на пазара“, каза Кевин Янг, технически ръководител на продуктите в ЕС и глобален продуктов мениджър във Philips / AOC Monitors & IT. „В AOC и MMD вярваме, че устойчивостта е ключът към нашия успех и ни предлага възможността да използваме нашите умения, опит и взаимодействие, за да създадем по-добро бъдеще за хората, обществото като цяло и средата, в която всички живеем.“

Напредък към по-зелено бъдеще

Постигането на EPEAT Climate+ сертификацията от AOC и Philips Monitors бележи значителна стъпка в тяхното развитие към екологична устойчивост. То демонстрира проактивен подход към интегрирането на устойчивостта в техните продукти и отразява техния ангажимент към благосъстоянието както на околната среда, така и на техните потребители.