Новият модел сървърен NVMe SSD на Western Digital носи обозначението Ultrastar DC SN640 и е произведен по 96-слойна 3D TLC технология. Той е със широко предназначение – за системи с микс от различни типове работни натоварвания или приложения, при които интензивно се четат данни. Новият Ultrastar SSD е решението на Western Digital за нарастващите нужди на центровете за данни, в които специфичния трафик расте. Същевременно заради предлагания голям капацитет Ultrastar DC SN640 може да послужи за основа при изграждане на надеждни гъвкави масиви за данни с обем от порядъка на зетабайти. Благодарение на използването на собствен дизайн на SSD контролера, самостоятелно разработен фърмуер и вертикална интеграция, новият модел въплъщава компетенциите и силните страни на Western Digital в разработката на иновативни решения, които да послужат на клиентите във всеки сегмент на тяхната инфраструктура – от периферията, през ядрото, до облака.

Ultrastar DC SN640 NVMe SSD – създаден за микс от натоварвания
Фамилията Ultrastar DC SN640 е оптимизирана за екстремна производителност със смесени приложения като SQL Server®, MySQL®, виртуални десктопи и други критични за бизнеса задачи като използване на хиперконвергирани инфраструктури като VMware vSAN® и Microsoft Azure®. Носителят постига 2 пъти по-висока производителност при последователните записи в сравнение със своя предшественик. Новата фамилия идва в три форм-фактора с цел поддръжката на разнообразни системи архитектури, както и в различни капацитети:

EDSFF E1.L с обем до 30.72TB, проектиран да осигури светкавични скорости от 720K IOPS при случайно четене. Този революционен форм-фактор е идеален за проектиране на най-добрите ракове с обем в петабайти за центровете за данни с висока плътност.

U.2 7мм с обем до 7.68TB – популярен форм-фактор в сървърите за данни, виртуализираните среди и контейнерите за приложения, където се използват енергийноефективни блейд системи с висока плътност.

M.2 22x110 с обем до 3.84TB за ограничени пространства и OCP-съвместим хардуер.

Ultrastar DC SN640 е изграден на базата на доказана архитектура, за която облачни, корпоративни, ОЕМ и други партньори могат да получат сертифициране на широк набор от операционни системи и хардуер и да съкратят времето за достигане на продуктите до пазара. Фамилията Ultrastar DC SN640 предлага гъвкавост благодарение на подлежащата на настройка резервираност на капацитета и множеството опции за сигурност. Освен с ниска обща цена на притежание, новите носители се отличават и с поддръжката на NVMe multi-namespace.

„Клиентите се насочват бързо към различни NVMe решения за съхранение на данни с цел подобряване на тяхната производителност, ефективност и плътност, както и общата цена на притежание. Вече няма продукти, които са за подходящи за всякакви ситуации. Ultrastar SN640 NVMe SSD са създадени с отчитане на реалните работните натоварвания и тенденциите в центровете за данни и разчитат на доказаната и надеждна 96L NAND технология. Без съмнение те са подходящи както за сегашните приложения, така и за бъдещите такива.“, каза Николай Вачев, Управител на „АДСИС“ ЕООД – партньор на Western Digital, който имплементира продуктите на компанията в своите сървърни продукти.

Значението на NVMe

NVMe има все по-голямо влияние върху предприятията и начинът, по който те могат да работят със своите данни, особено що се отнася до анализа им в реално време, M2M и IoT, както и за навлизащите технологии като софтуерно дефинираните инфраструктури.

Точно с тази идея е създаден Ultrastar DC SN640 - за изграждане на инфраструктура от следващо поколение, която е създадена за конкретната цел, а не с компоненти с общо предназначение, при които скалируемостта и производителостта често не могат да бъдат предвидени точно, а цената обикновено е излишно завишена заради невъзможността за независимо скалиране на изчислителна мощ, сторидж и мрежови интерфейси.