През годините центровете за рециклиране на Brother във Великобритания и Словакия успяха да постигнат сериозен прогрес по отношение на повторната употреба и рециклирането на пластмаси.

Към момента 60% от изходната продукция на европейските заводи е съставена от възстановен и рециклиран материал.

Анализът спомага за намаляване на използването на първични суровини при производството на тонер и за подобряване на дизайна на мастилниците с цел постигане на по-добра производителност, капацитет и дълготрайност.

Комбинацията от качество и устойчивост завършват цикъла на кръговата икономика, при който оптимизациите в дизайна помагат за увеличаване на общия процент на рециклиране. Някои от новите модели продукти могат да бъдат използвани два или три пъти, което увеличава дела на повторното производство с над 10%.

Потребителите, търсещи зелено решение за печат, трябва да имат предвид факта, че неоригиналните имитиращи консумативи често не подлежат на повторно използване и рециклиране заради неясния си материален състав. Така че, ако искате да сте сигурни за качеството и да знаете, че допринасяте за опазването на околната среда, само оригиналните консумативи гарантират това.